Jak (ne)mluvit s dětmi o biomatce

Stepmaminky se v komunikaci s nevlastními dětmi nevyhnou hovorům o biomatce. Ať je biomatka jakákoli, je a bude pro děti velice důležitou osobou v jejich životě a to dooost dlouho. Ať je její osobnost jakákoli, ať je její péče o děti jakákoli, jakkoli se chová k vám, či k okolí, děti svou biomatku v životě potřebují a potřebovat budou.

Děti si svou biomatku velmi silně idealizují, Vidí ji takovou, jakou by si přáli aby byla, nikdy takovou jaké je ve skutečnosti je a jak ji vidíte vy i ostatní. K prozření dojde až v pubertě a v dospělosti, kdy naopak mohou vidět biomatku mnohem horší optikou.

To, že se o vás biomatka vyjadřuje v přítomnosti dětí velmi nevybíravě a vlastně se tím ani nijak netají, nevyřešíte. Protože jiného člověka, zvlášť toho, co Vás nesnáší, nezměníte. Zaslepení a sobečtí lidé si zakládají na své nenávisti a je jim jedno, komu tím ublíží. I kdyby to měli být právě ti nejbližší, v tomto případě dokonce vlastní děti. Takže co vlastně ovlivnit můžete? Přece samy sebe a své chování a vyjadřování.

Jak se tedy zachovat v situaci, kdy máte na biomatku svůj specifický názor a přitom komunikujete s dětmi na denní bázi a logicky hovoříte i o ní. Doporučuji dvě základní pravidla.

1. Nikdy neomlouvejte

Nepusťte nikdy ke kormidlu emoce. Obrňte se. I v situaci, kdy víte, že biomatka vydatně pomlouvá Vás, šíří lži a nepravdy, Vy se udržte. Zavřete oči, párkrát zhluboka nadechněte a vydechněte, a téma dále nerozvíjejte. Nedovolte aby děti byly poslíčky nenávisti a pěšáky v komunikační válce mezi Vámi a biomatkou. Nezapomeňte, že manipulující lidé jsou nešťastní, slabí, smutní lidé. Děti mají extrémně dobře vyvinuté vnímání emocí a atmosféry. Ony dobře vědí, kdo a jak na tom psychicky a emočně je.

2. Fakta, fakta a fakta

Mluvte o biomatce pouze v pravdivých a prokazatelných faktech. Pokud děti přinesou od biomatky pohádky a výmysly, předložte jim fakta. Děti můžou být malé ale dobře poznají lež od pravdy. O to více, pokud již mají s lhaním dospěláků zkušenosti. Vysvětlete, prokažte, zdokumentujte.  Vše v klidu, bez emocí. Ano, v podstatě jako u soudu. Děti jsou přece, ti nejpřísnější soudci. Připravte se také na nepříjemnou otázku otázku: “Proč máma lže?“ Vše to vysvětlování a rozhovory, pro Vás nepříjemné, přesto udržte v přátelské  a pozitivní atmosféře.

Děti už tak trpí tím, že polovinu času tráví v prostředí plném nenávisti. Tak jim dopřejte chvíli v klidném prostředí bez hádek a těžkých témat. Uvidíte, že to ocení.

Pokud si už musíte někde postěžovat, svěřte se Stepmamince. Napište, či se staňte členy FB skupiny Stepmaminka, kde najdete porozumění a stepmaminky se stejnými osudy.

A co vlastní děti?
A jak hovořit s vlastními dětmi o biomatce nevlastních dětí? Jak vysvětlit svému dítěti, že jeho sourozenci mizí na týden kamsi a jak jim vysvětlit střídavou péči, vlastní a nevlastní rodiče, rozvod?

Má univerzální rada je: Pravdu a nic, než pravdu. Je rok 2020, rozvodovost je 70%. Vaše dítě se bude setkávat s rozvody celý život. Čím dřív se zorientuje v situaci, tím lépe. Můj dvouletý syn ví, že jeho sestry bydlí týden v pokojíčku vedle něj a týden bydlí v jiném domě u jejich opravdové maminky. Povídáme si o tom a tváří se, že rozumí.

Mějte se krásně a přeji vám jen samá hezká slova 🙂

Leave a Reply