táta netáta

Že Stepmaminka je nejtěžší role v životě ženy tady opakuji poměrně často. To, že ženy to mají ve vesmíru nesrovnatelně těžší než muži to tady také několikrát padlo. To, co ještě nezaznělo je, že Sseptatínkové to mají až trestuhodně snažší než stepmaminky.

Bude to 5 let, co jsem v tom – tedy ve střídavé péči:-)

Stala jsem se stepmaminkou nevlastních dětí se vším všudy. Se všemi starostmi, prací, náklady, strachem, úzkostí. A taky radostmi, láskou, naplněním a sebeuspokojením. Mám ob-týden tři děti a ob-týden jedno, rozdílnou roli v životě naší rodiny jako stepmaminka nebo maminka nemám. Pořád jsem prostě maminka. Jinak bych to ani neuměla.

Za toto nasazení jsem byla „po zásluze“ odměněna. Nesnášenlivost, zášť, pomluvy, vyhrožování a pošpiňování. V podstatě existuje přímá úměra. Čím více se toho snažím dát nevlastním dětem, tím více jsem terčem.

A teď k mému protipólu a to je steptatínek.

Steptatínek v rodině dětí existuje, někde tam těch 5 let je. Pár let o něm tedy nebylo slyšet vůbec, dětí si moc nevšímal, rodina pro něj neexistovala, stylizoval se do role partnera biomatky, která má sama dvě děti. Za 5 let nebyl ve škole, nebyl u lékaře, nebyl na třídní schůzce, děti sám pohlídat nemohl. Účastní se dvou výletů do roka a občas zajede na chalupu. Děti ho charakterizují jako třetí dítě. Ne, že by ho neměly rády. Ale jako tátu ho neberou.

Jak se asi cítí děti, když vidí ten nezájem v kontrastu se zájmem? Jakou roli hraje v jejich životě nezúčastněný nevlastní otec? Co jim to říká o manželství jejich matky a funkcích v rodině?

Ony si to vynahradí u bio táty ale tak to být nemusí a nemělo by.

Vím, že je steptatínek podstatně mladší než biomatka ale to já jsem také a neomlouvá mě to. Vzala jsem si otce od dvou dětí s tím, že se o ně i o něj postarám.

Děti potřebují tátu, který je táta ať už je vlastní nebo nevlastní. Potřebují ho v životě, stejně jako mámu. Nemluvím tady o rodných rodičích ale o rolích v rodině. A nemám to jen načtené. Znám to až moc dobře z vlastní zkušenosti.

A pointa? Dneska nebude. Povzdechy pointu nemívají.

Jen jeden vzkaz pro budoucí steptatínky.

Pokud se nechcete stát tatínky, nesvádějte matky s dětmi!

Leave a Reply