nadaČNÍ FOND sM

Nadační Fond Stepmaminka je nezávislý finanční subjekt a byl založen za účelem podpory veřejně prospěšných aktivit a projektů. NF Stepmaminka si klade za cíl usnadnit dětem z rozvedených rodin transformaci do života po rozvodu rodičů. Pomoci jim orientovat se v nové životní situaci a minimalizovat zásah do jejich zdravého duševního vývoje

Nadační Fond Stepmaminka

IČO: 09398317, Spisová značka 1837 N, Městský soud v Praze, Bankovní účet: 234901901/0600. Předsedkyně správní rady: Aneta Sulek, MBA

Máte zájem o spolupráci? Máte zajímavý projekt? Chcete nás podpořit? Chcete jen vědět více? as@aneta-sulek.com

První dětská kniha ze série MÁM vychází v lednu 2021.

MÁM nevlastní maminku

V edici MÁM dále vychází: MÁM nevlastního tatínka, MÁM nevlastního sourozence, MÁM dva pokojíčky, MÁM sourozence s postižením, MÁM odoptivní rodiče